Import z CSV dla PIT/WZ

 

Dane dotyczące wierzycieli oraz dłużników podatnika (PIT/WZ), można zaimportować poprzez wybranie odpowiedniej opcji w kreatorze e-pity (Import CSV), przy pomocy pliku CSV z odpowiednio wypełnionymi danymi. Dane w pliku CSV można uzupełnić ręcznie, lub korzystając z gotowego szablonu w formacie .xls zawierającego makro pozwalające wygenerować plik CSV.

Aby dane zostały poprawnie zaimportowane należy wypełnić wszystkie obowiązkowe kolumny.
Puste wiersze zostaną pominięte podczas importowania danych.
W przypadku niepowodzenia zaimportowania danych na ekranie pojawi się stosowny komunikat, zawierający informacje na temat wiersza, oraz kolumny, w których błąd wystąpił.

Przykładowe pliki

Kliknij tutaj, żeby pobrać przykładowy plik importu z CSV.

Plik CSV można również wygenerować używając gotowego szablonu, za pośrednictwem programu Excel poprzez uruchomienia makra 'Zapisz do pliku CSV'. Aby ta funkcjonalność działała, w pliku .xls należy włączyć obsługę makr, poprzez kliknięcie 'Włącz zawartość' na żółtym pasku komunikatów.

Kliknij tutaj, żeby pobrać gotowy szablon z makro. Aby makro działało, należy włączyć odblokować edycję i włączyć zawartość w Excelu. Czasami pokazuje się błąd 400 w Visual Basic w Excelu - wystarczy wtedy ponowić operację.

Format pliku CSV:

 • Format kodowania znaków: Windows-1250
 • Format zakończenia wiersza: znak #13 (\n)
 • Znak następujący po zakończeniu wartości w kolumnie: ';' (średnik)

Dane pól:

 • Dłużnik/Wierzyciel: dozwolone wartości to 'Dłużnik' oraz 'Wierzyciel'
 • NIP: dozwolone znaki to cyfry 0-9, numer NIP jest walidowany.
 • nazwa: dowolny ciąg znaków
 • nr faktury: dowolny ciąg znaków
 • kwota: dozwolone znaki to cyfry 0-9, z separatorem dziesiętnym - ',' (przecinek)
 • data wystawienia: data zapisana w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 2021-01-1
 • data terminu zapłaty: data zapisana w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 2021-01-1
 • data uregulowania: data zapisana w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 2021-01-1. Pole opcjonalne.
 • typ źródła: dozwolone wartości to: 0 - pozarolnicza działalność gospodarcza, 1 - działy specjalne produkcji rolnej, 2 - prawa własności intelektualnej (PIT/IP), 3 -  sprzedaż przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych. W przypadku braku wpisania jakiejkolwiek wartości zostanie przyjęta wartość domyślna - 0.