Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PIT-8C (11) (archiwalny) (2022) Informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C / PIT-8CZ)Uproszczony format importu danych

 • Dla formularzy PIT-11/8C jest też dodatkowa możliwość uproszczonego importu, który ma też tą zaletę że zmienia się w mniejszym stopniu z roku na rok, gdyż ma na stałe nazwy pól a nie numery pól (numery pól mogą się zmieniać z roku na rok po wprowadzeniu nowego formularza przez Ministerstwo). Kliknij tutaj aby zobaczyć format uproszczonego importu

Import danych w formacie XML e-Deklaracji

 • Dane tego formularza można wczytać za pomocą XML z systemu e-Deklaracji. Link do pliku XSD: http://crd.gov.pl/wzor/2022/08/10/11661/schemat.xsd

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>29263593</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p1000>[idPP]</p1000>
       <p1001>[Telefon]</p1001>
       <p1002>[Mail]</p1002>
       <p5_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p5_subfield_0>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p8>[nazwaPelna]</p8>
       <p9_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p9_subfield_>
       <p9_subfield_1>[nazwisko]</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_0>[imię]</p9_subfield_0>
       <p9_subfield_2>[data urodzenia]</p9_subfield_2>
       <p10_>[Wartość wyboru w polu p10. Dostępne wartości: 1 2 ]</p10_>
       <p10_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p10_3_subfield_>
       <p10_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p10_3_subfield_2>
       <p10_3_subfield_3>[Pole NIP]</p10_3_subfield_3>
       <p11>[nazwisko]</p11>
       <p12>[pierwszeImie]</p12>
       <p13>[dataUrodzenia]</p13>
       <p14>[KodKraju]</p14>
       <p15>[Wojewodztwo]</p15>
       <p16>[Powiat]</p16>
       <p17>[Gmina]</p17>
       <p18>[Ulica]</p18>
       <p19>[NrDomu]</p19>
       <p20>[NrLokalu]</p20>
       <p21>[Miejscowosc]</p21>
       <p22>[KodPocztowy]</p22>
       <sekcja_d>[Pole tekstowe]</sekcja_d>
       <p23>[Pole kwoty]</p23>
       <p24>[Pole kwoty]</p24>
       <p25>[Pole kwoty]</p25>
       <p26>[Pole kwoty]</p26>
       <p27>[Pole kwoty]</p27>
       <p28>[Pole kwoty]</p28>
       <p29>[Pole kwoty]</p29>
       <p30>[Pole kwoty]</p30>
       <p31>[Pole kwoty]</p31>
       <p32>[Pole kwoty]</p32>
       <p37>[Pole kwoty]</p37>
       <p38_1>[pierwszeImiePrzedst]</p38_1>
       <p38_2>[nazwiskoPrzedst]</p38_2>
       <p38_3>[stanowiskoPrzedst]</p38_3>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PIT-8C (11)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>29263593</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>3469414290</p1>
       <p1000></p1000>
       <p1001>500600400</p1001>
       <p1002>test@test.pl</p1002>
       <p5_subfield_0>3022</p5_subfield_0>
       <p6_>1</p6_>
       <p7_>1</p7_>
       <p8>nazwa pełna#038031100</p8>
       <p9_subfield_>2</p9_subfield_>
       <p9_subfield_1>Kowalski</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_0>Jan</p9_subfield_0>
       <p9_subfield_2>30-10-1985</p9_subfield_2>
       <p10_>1</p10_>
       <p10_3_subfield_>2</p10_3_subfield_>
       <p10_3_subfield_2>23050608219</p10_3_subfield_2>
       <p10_3_subfield_3>8875155741</p10_3_subfield_3>
       <p11>Kowalski</p11>
       <p12>Jan</p12>
       <p13>30-10-1985</p13>
       <p14>PL</p14>
       <p15>wielkopolskie</p15>
       <p16>poznański</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>Półwiejska</p18>
       <p19>1</p19>
       <p20>2</p20>
       <p21>Poznań</p21>
       <p22>61-144</p22>
       <sekcja_d>test pola tekstowego</sekcja_d>
       <p23>2</p23>
       <p24>1</p24>
       <p25>1</p25>
       <p26>1</p26>
       <p27>1</p27>
       <p28>1</p28>
       <p29>1</p29>
       <p30>1</p30>
       <p31>1</p31>
       <p32>1</p32>
       <p37>10</p37>
       <p38_1>Jan</p38_1>
       <p38_2>Kowalski</p38_2>
       <p38_3>Kowalski</p38_3>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>