Dokumentacja importu aktówki z pliku csv

Wprowadzenie:

Program umożliwia import danych osobowych do aktówki z pliku w formacie .csv Plik csv powinien być kodowany w UTF-8.

Pierwszy wiersz musi zawierać nazwy pól zgodnie z zamieszczonym poniżej standardem. Kolejne wiersze zawierają dane osobowe. Każdy wiersz będzie oddzielnym obiektem(wpisem) w aktówce.

Niema konieczności wypełniania wszystkich pól.

Przykładowy plik importu.

pobierz

Opis pól:

Dane programu

PoleOpisWartość domyślna
czyFirmaOznaczenie 1:firma, 2:osoba 2
idPPUNIKALNY identyfikator w ramach aktualnego importu, oraz wszystkich wcześniejszych importów, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych
idFirmyPPReferencja do idPP firmy. W danych pracownika to pole powinno mieć wartość taką, jak idPP firmy w której pracuje pracownik.

Dane firmy

PoleOpisWartość domyślna
nazwaPelnanazwa pełna Pełna nazwa testowa
nazwanazwa skrócona nazwa testowa
REGON 773461194
RodzajPodatnikarodzaj podatnika 1: podmiot niebędący osobą fizyczną, 2: osoba fizyczna2
KRS 12345

Dane osobowe

PoleOpisWartość domyślna
pierwszeImieimię Jan
nazwiskonazwisko Kowalski
NIP 8875155741
PESEL 23050608219
dataUrodzeniadata urodzenia w formacie Unix timestamp (milisekundy) lub DD-MM-YYYY 30-10-1985 lub 27-12-1977

PoleOpisWartość domyślna
drugieImiedrugie imię Stefan
nazwisko1pierwszy człon nazwiska Kowalski
nazwisko2drugi człon nazwiska Nowak
plecpłeć M
stanCywilnystan cywilny wolny
edeklaracjePrzychodPoprzedniRokkwota przychodu do wysyłki e-Deklaracji
czyPESELidentyfikator podatkowy 1: NIP, 2: PESEL2
GIIN GW5M0G.99999.SL.248
obywatelstwo polskie

Rodzina

PoleOpisWartość domyślna
nazwiskoRodowenazwisko rodowe Kowalski
imieOjcaimię ojca Stefan
nazwiskoRodoweOjcanazwisko rodowe ojca Wiśniewski
imieMatkiimię matki Danuta
nazwiskoRodoweMatkinazwisko panieńskie matki Wójcik
miejsceUrodzeniamiejsce urodzenia Poznań
KrajUrodzeniakraj urodzenia PL

PoleOpisWartość domyślna
zawodzawód Prezes
idFirmypracodawca
idPPid pracownika
Dzialdział helpdesk

Dane kontaktowe

PoleOpisWartość domyślna
Telefontelefon 500600400
TelefonGSMtelefon komórkowy 500600400
Faksfaks
Maile-mail test@test.pl
MailEPUAPadres e-mail w ePUAP test@test.pl
WWWstrona WWW

Pozostałe dane firmowe

PoleOpisWartość domyślna
GIIN GW5M0G.99999.SL.248
WydzialGospodarczywydział gospodarczy KRS XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
nrWpisuDoEwidencjinumer wpisu do rejestru/ewidencji 123456
nrIdPodatnikaZagrnr podatnika zagranicznego
krajIdPodatnikaZagrkraj podatnika zagranicznego
UrzadCelnyurząd celny PL391000
NrPFRONnumer pracodawcy PFRON
dataRozpoczeciaDzialdata rozp. działalności 30-10-1990
nrWpisuCeidgnumer wpisu do CEiDG 12345

Adres zamieszkania / siedziby

PoleOpisWartość domyślna
KodKrajukraj zamieszkania/siedziby PL
Wojewodztwowojewództwo zamieszkania/siedziby wielkopolskie
Powiatpowiat zamieszkania/siedziby poznański
Gminagmina zamieszkania/siedziby Poznań
Miejscowoscmiejscowość zamieszkania/siedziby Poznań
Ulicaulica zamieszkania/siedziby Półwiejska
NrDomunr domu zamieszkania/siedziby 1
NrLokalunr lokalu zamieszkania/siedziby 1
KodPocztowykod pocztowy zamieszkania/siedziby 61-155
Pocztapoczta zamieszkania/siedziby Poznań
Skrytkaskrytka zamieszkania/siedziby 111

Adres korespondencji

PoleOpisWartość domyślna
KrajKorkraj korespondencji PL
WojewodztwoKorwojewództwo korespondencji wielkopolskie
PowiatKorpowiat korespondencji poznański
GminaKorgmina korespondencji Poznań
MiejscowoscKormiejscowość korespondencji Poznań
UlicaKorulica korespondencji Półwiejska
NrDomuKornr domu korespondencji 1
NrLokaluKornr lokalu korespondencji 1
KodPocztowyKorkod pocztowy korespondencji 61-155
PocztaKorpoczta korespondencji Poznań
SkrytkaKorskrytka korespondencji 111

Adres zameldowania

PoleOpisWartość domyślna
krajZameldowaniekraj zameldowania PL
WojewodztwoZameldowaniewojewództwo zameldowania wielkopolskie
PowiatZameldowaniepowiat zameldowania poznański
GminaZameldowaniegmina zameldowania Poznań
MiejscowoscZameldowaniemiejscowość zameldowania Poznań
UlicaZameldowanieulica zameldowania Półwiejska
NrDomuZameldowanienr domu zameldowania 1
NrLokaluZameldowanienr lokalu zameldowania 1
KodPocztowyZameldowaniekod pocztowy zameldowania 61-155
PocztaZameldowaniepoczta zameldowania Poznań
SkrytkaZameldowanieskrytka zameldowania 111

Adres prowadzenia działalności

PoleOpisWartość domyślna
KodKrajuDzialkraj działalności PL
WojewodztwoDzialwojewództwo działalności wielkopolskie
PowiatDzialpowiat działalności poznański
GminaDzialgmina działalności Poznań
MiejscowoscDzialmiejscowość działalności Poznań
UlicaDzialulica działalności Półwiejska
NrDomuDzialnr domu działalności 1
NrLokaluDzialnr lokalu działalności 1
KodPocztowyDzialkod pocztowy działalności 61-155
PocztaDzialpoczta działalności Poznań
TelefonDzialtelefon działalności 555888777

Dane urzędów

PoleOpisWartość domyślna
KodZUSkod ubezpieczenia ZUS 12 34 5 6
OddzialZUSoddział ZUS 25
ubezpPrzedPierwWrzesnia2011ubezpieczony przed 01.09.2011
KodNFZkod NFZ
KodUrzeduurząd skarbowy 3022
UrzadGminyurząd gminy 5670
OddzialKRUSoddział KRUS 13
Sadsąd rejonowy 25021
StarostwoPowstarostwo powiatowe 194
RachunekZUSNumer Rachunku Składkowego - konto ZUS 453054504926965134154839080720
KodUrzeduVATurząd skarbowy VAT 3022

Pozostałe dane

PoleOpisWartość domyślna
Rachuneknumer konta 453054504926965134154839080720
PosiadaczRachunkuposiadacz konta Jan Nowak
NazwaBankunazwa banku WBK
Swiftnumer SWIFT konta SWIFT
WojStosunekSluzbystosunek do obow.obrony
WojStopienstopień wojskowy
WojSpecjalnoscnumer specjalności wojskowej
WojWKUprzynależność ewidencyjna do WKU
WojNrKsnumer książeczki wojskowej
WojPrzydzialprzydział mobilizacyjny do sił zbrojnych RP
pkd1PKD 1 01.11.Z
pkd2PKD 2 01.12.Z
pkd3PKD 3 01.13.Z
pkd4PKD 4 01.14.Z
pkd5PKD 5 01.15.Z
pkd6PKD 6 01.16.Z
pkd7PKD 7 01.17.Z
pkd8PKD 8 01.18.Z
pkd9PKD 9 01.19.Z
pkd10PKD 10 01.20.Z
pkd11PKD 11 01.15.Z
pkd12PKD 12 01.16.Z
pkd13PKD 13 01.17.Z
pkd14PKD 14 01.18.Z
pkd15PKD 15 01.19.Z
pkd1opisOpis PKD 1 Uprawa ryżu, roślin strączkowych i roślin oleistych (…)
pkd2opisOpis PKD 2 Uprawa ryżu
pkd3opisOpis PKD 3 Uprawa warzyw
pkd4opisOpis PKD 4 Uprawa trzciny cukrowej
pkd5opisOpis PKD 5 Uprawa tytoniu
pkd6opisOpis PKD 6 Uprawa roślin włóknistych
pkd7opisOpis PKD 7 Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
pkd8opisOpis PKD 8 Uprawa winogron
pkd9opisOpis PKD 9 Uprawa drzew i krzewów
pkd10opisOpis PKD 10 Rozmnażanie roślin
pkd11opisOpis PKD 11 Rozmnażanie roślin
pkd12opisOpis PKD 12 Rozmnażanie roślin
pkd13opisOpis PKD 13 Rozmnażanie roślin
pkd14opisOpis PKD 14 Rozmnażanie roślin
pkd15opisOpis PKD 15 Rozmnażanie roślin

Dane dokumentów

PoleOpisWartość domyślna
DONumerseria i numer dowodu osobistego ACN285956
DODatadata wydania dowodu osobistego 30-10-1990
DOWydanyPrzezdowód osobisty wydany przez Prezydent m. Poznania
DOWydanyMiejscdowód osobisty wydany w miejscowości Poznań
DowodOsobistyWaznyDodowód osobisty ważny do 30-10-1990
PaszportNumernumer paszportu DI3148049
PaszportWydanyPrzezpaszport wydany przez Prezydent m. Poznania
PaszportWydanyMiejscpaszport wydany w Poznań
PaszportWaznyDopaszport ważny do 30-10-1990
PaszportDataWydaniadata wydania paszportu 30-10-1990
PrawoJazdyNumernumer prawa jazdy
PrawoJazdyWydanyPrzezprawo jazdy wydane przez Prezydent m. Poznania
PrawoJazdyWydanyMiejscprawo jazdy wydane w Poznań
PrawoJazdyWaznyDoprawo jazdy ważne do 30-10-1990
PrawoJazdyDataWydaniadata wydania prawa jazdy 30-10-1990
KartaPobytukarta pobytu cudzoziemca

Dane przedstawiciela firmy

PoleOpisWartość domyślna
pierwszeImiePrzedstimię przedstawiciela Krzysztof
nazwiskoPrzedstnazwisko przedstawiciela Kowalczyk
imieOsobyUpowDoSporzInfoimię osoby upoważnionej Krzysztof
nazwiskoOsobyUpowDoSporzInfonazwisko osoby upoważnionej Kowalczyk
telefonPrzedsttelefon przedstawiciela 500600888
mailPrzedste-mail przedstawiciela krzysztof@kowalczyk.pl

PoleOpisWartość domyślna
listaProduktowLista produktów
szablonyDokumentowSzablony dokumentów
DodatkoweDaneNaFakturzeDodatkowe dane na fakturze
upowaznionyDoWystawieniaOsoba upoważniona do wystawienia